Documenten en formulieren

Resultaten

19/5/2020

Vanaf 18 mei 2020 wordt een gedeeltelijke en voorwaardelijke doorstart mogelijk voor de VAPH-organisaties die ambulante/mobiele begeleiding en collectieve dagondersteuning aanbieden. Een algemeen kader voor deze doorstart wordt aangereikt waarbij omschreven wordt welke essentiële randvoorwaarden vervuld moeten zijn om de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap op een veilige manier opnieuw te verruimen. UPDATE - vanaf 25 mei 2020 wordt een verdere versoepeling mogelijk voor cliënten die begeleid werken.

19/5/2020

Update van de infonota INF/20/118 over de doorstart van de MFC. De richtlijnen inzake de overstap tussen het MFC en de thuissituatie voor kinderen en jongeren met een handicap worden aangepast zodat ze in overeenstemming zijn met de richtlijnen voor overstap tussen de residentiële voorziening en de thuissituatie voor meerderjarige personen met een handicap. Wijzigingen ten aanzien van INF/20/118 worden geel gemarkeerd.

19/5/2020

Na een eerste doorstart van ambulante en mobiele begeleidingen en collectieve dagondersteuning, worden nu ook de maatregelen voor de residentiële opvang en ondersteuning voorzichtig versoepeld. Vanaf 25 mei wordt zo de overstap tussen de residentiële voorziening en de thuissituatie geleidelijk aan en gedeeltelijk opnieuw mogelijk. Het VAPH biedt een algemeen kader dat de noodzakelijke randvoorwaarden beschrijft die vervuld moeten zijn om de overstappen op een veilige manier mogelijk te maken. Binnen dat kader kan elke voorziening rekening houdend met de eigen situatie, invulling geven aan de overstapregeling.

mei 2020

Flyer om het proactief psychosociaal hulpaanbod voor nabestaanden van bewoners van residentiële voorzieningen bekend te maken

mei 2020

Beknopte en overzichtelijke flyer die voorzieningen kunnen gebruiken in hun eigen communicatiekanalen om de campagne 'een luisterend oor tijdens de coronacrisis' bekend te maken: versie met snijtekens voor eventueel drukwerk

mei 2020

Beknopte en overzichtelijke flyer die voorzieningen kunnen gebruiken in hun eigen communicatiekanalen om de campagne 'een luisterend oor tijdens de coronacrisis' bekend te maken

mei 2020

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget, welke zorg en ondersteuning ermee ingekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.