Documenten en formulieren

Resultaten

12/11/2020
Met deze verklaring bevestigt u als budgethouder de tewerkstelling van een assistent. Assistenten van personen met een handicap kunnen, in geval van een hoogrisicocontact met een persoon die besmet is met het COVID-19-virus, getest worden op dag 5 nadat ze voor het laatst met die persoon in contact kwamen.
09/11/2020

Deze infonota is een geactualiseerde versie van de infonota INF/20/188 Omgaan met clusteruitbraak COVID-19.

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmetting binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kan verwachten.

09/11/2020

Testen is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. In deze infonota wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risicocontacten binnen de VAPH-sector.

09/11/2020

In deze communicatie informeren wij u over een aantal belangrijke evoluties op vlak van testbeleid voor residentiële zorgvoorzieningen:

1.   de heropstart van preventieve testings bij medewerkers in residentiële voorzieningen
2.   de omschakeling naar het nieuwe federale testplatform met daaraan gekoppeld
      a.       de introductie van een nieuwe registratietool ter vervanging van Cyberlab
      b.      de introductie van een nieuw type testkits

09/11/2020

Helaas worden er meer een meer voorzieningen geconfronteerd met besmettingen en beginnende of grotere uitbraken. Bij een uitbraak kunt u blijven rekenen op leveringen van beschermingsmateriaal, dat u kunt bestellen bij het agentschap Zorg en Gezondheid. De aangevraagde beschermingsmiddelen worden geleverd binnen de 5 werkdagen. Om de leveringen te blijven garanderen en efficiënter te maken, voerde het agentschap Zorg en Gezondheid een aantal wijzigingen door voor het bestellen van materiaal bij een uitbraak.