Documenten en formulieren

Resultaten

09/3/2020

Dit formulier is een onderdeel van het aanvraagdossier om bij het VAPH geregistreerd te worden als
groenezorginitiatief en wordt ingevuld door de verzekeringsmaatschappij.

09/3/2020

In deze infonota wordt een stand van zaken gegeven omtrent de operationalisering van de VIA 5 maatregelen verhoging barema's en variabele prestaties. Zowel het technisch luik als de subsidieluik wordt hierbij toegelicht.

09/3/2020

In dit excel-bestand vind je de baremieke loonschalen terug van het oorspronkelijk barema opvoeder-groepschef B1a (330) en de upgrade naar het barema B1a bis (331) in kader van VIA 5.

06/3/2020

Maatregelen ten gevolge van Corona-COVID19 aan de voorzieningen voor personen met een handicap. Er wordt verwezen naar de uitgewerkte richtlijnen van Zorg en Gezondheid.

06/3/2020

Deze infonota brengt de afspraken over een fusie of overdracht van beheer in herinnering die ook zijn opgenomen op de website.

02/3/2020

Het huidige zorgzwaarte-instrument is al sinds 2012 in gebruik door het VAPH. Doorheen de jaren is gebleken dat aanpassingen aan dit instrument wenselijk zijn. Om die reden werd in 2018 het instrumentarium geoptimaliseerd en ingekort.

02/3/2020

Herinneringsmail omtrent verplichte VIA 5 RSZ DmfA codering voor de voorzieningen waardoor er een rapportering vanuit het Departement WVG kan worden gevoerd omtrent de loon-en tewerkstellingsgegevens van de werknemers in de verschillende deelsectoren social profit.

02/3/2020

Intussen zijn er op verschillende plaatsen in Europa en ook in België patiënten opgedoken die besmet zijn met het coronavirus, wat ook verwacht was en zo goed als onvermijdelijk. Dat is geen reden voor onrust: de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen, te verzorgen en te isoleren. Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelde een nieuwsbrief op waarmee ze u graag wegwijs maken in de informatie die u als professional nodig hebt.