Documenten en formulieren

Resultaten

22/10/2020

Testen is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. In deze infonota wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risicocontacten binnen de VAPH-sector.

22/10/2020

Omwille van het stijgende aantal besmettingen met COVID-19 heeft het Federaal Overlegcomité een aantal maatregelen genomen. We geven in deze infonota weer wat de impact is op korte termijn.

21/10/2020

De vroegere registratiewijze van typemodule verblijf voor minderjarigen met een handicap (kortdurend) heeft mogelijks onbedoelde gevolgen voor cliënten. Via deze infonota verstrekt het VAPH richtlijnen voor de multifunctionele centra omtrent vroegere en toekomstige registraties voor deze vorm van kortdurend verblijf.

19/10/2020

In de periode van 18 maart tot begin mei 2020 werden in België zeer verregaande maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Die maatregelen hadden een enorme impact op de sector van personen met een handicap. Om die impact in kaart te brengen, lanceerde het VAPH op 20 mei een bevraging bij meerderjarige personen met een handicap en mantelzorgers. De resultaten van die bevraging zijn gebundeld in dit rapport.

19/10/2020

In navolging van Infonota INF/20/139 - Infosessies: Geïnformeerde gebruikers en vraaggestuurde zorg en assistentie in 2020 van 25 juni 2020 wensen we u nogmaals te herinneren aan de mogelijkheid om een infosessie voor gebruikers te organiseren omtrent de procedures en mogelijkheden van het persoonsvolgend budget. Het VAPH komt in dat geval graag een toelichting geven.

oktober 2020

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen, welke zorg en ondersteuning ermee gekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.