Documenten en formulieren

Resultaten

10/3/2021

In de omzendbrief  van 9/7/2001 (besluit 30/3/2001) zijn de verschillende functiecodes opgesomd die recht geven op een % zware beroepen voor 45-plussers in de voorzieningen. Aangezien de functiecode 331 pas van toepassing is vanaf 1/9/2019 is die niet opgenomen in die opsomming. Ze wordt nu bijgevoegd.

09/3/2021
Hier vindt u de powerpointpresentatie die gebruikt werd bij de opleiding over module C in het voorjaar van 2021.
09/3/2021

In deze FAQ worden alle vragen en antwoorden van de vragenmomenten over de nieuwe module C gebundeld.

09/3/2021

In dit document vindt u de richtlijnen voor oude modules C die nog tot en met 2 mei afgewerkt en ingediend kunnen worden.

08/3/2021

Advies van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht bij elektronische procedure d.d. 08-03-2021.

01/3/2021

In deze infonota bundelen we enkele nieuwigheden omtrent het aanleveren van informatie bij de heroverwegingscommissie, aanpassingen aan de website, nieuwe infolijn voor MDT’s, formulieren en over hulpmiddelen.

25/2/2021

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het mogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met een uitbraak van COVID-19-besmetting binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kunt verwachten.