Documenten en formulieren

Resultaten

03/5/2019

De bepalingen en voorwaarden van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake vrijetijdszorg voor personen met een handicap volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 zijn te complex en niet aangepast aan het vernieuwde zorglandschap. De Vlaamse Regering wijzigt daarom het besluit over de subsidiëring van organisaties voor vrijetijdszorg voor personen met een handicap, om de regelgeving en de bijbehorende subsidiëring voor de VTZ's te vereenvoudigen en aan te passen aan het vernieuwde zorglandschap.

02/5/2019

Deze presentatie bevat de inhoud van de opleiding voor de artsen van de MDT's in het voorjaar van 2019.

02/5/2019

Deze presentatie bevat de inhoud van de opleiding over module C voor de MDT's in het voorjaar van 2019.

02/5/2019

Deze presentatie bevat de inhoud van de opleiding over module A voor de MDT's in het voorjaar van 2019.

02/5/2019

De infonota legt het waarom van dit project uit. Hij beschrijft het nieuwe nummer van het VAPH als hét contactnummer en het keuzemenu dat erachter schuilgaat. De interne organisatie van het VAPH komt eveneens aan bod. Tenslotte worden schriftelijke vragen én het b2b communiceren via de VAPH-tools aangeraakt.

mei 2019

Een verkeersongeval, beroepsziekte, medische fout of ander ongeval kan ernstige gevolgen hebben. Soms leidt het tot een blijvende handicap.
In deze brochure vindt u informatie over de concrete toepassing van de principes van 'wettelijke subrogatie' en het 'cumulverbod'.

april 2019

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een overzicht van de kosten die u in het kader van het persoonsvolgend budget gemaakt hebt.