Documenten en formulieren

Resultaten

januari 2020

De hoofddoelstelling van dit onderzoek was de nodige objectieve informatie te verzamelen om de inzet van de middelen die vandaag beschikbaar zijn voor diensten ondersteuningsplan (DOP(s) en diensten maatschappelijk werk (DMW’s), te evalueren.

01/1/2020

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen. Welke versie van de refertelijst voor uw aanvraag van toepassing is, hangt samen met de datum waarop uw aanvraag bij het VAPH wordt ingediend.

2019

Activiteitenverslag van het raadgevend comité van het VAPH in 2019 met als bijlage een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen in 2019

19/12/2019

Op 1 juli 2019 trad een nieuw ministerieel besluit inzake de MKE’s voor MDT’s in werking. De vroegere eisen inzake werking worden hierin gegroepeerd en geherstructureerd tot zes centrale kwaliteitseisen.

19/12/2019

Met dit formulier kunt u uw jaarlijks verslag maken van uw bijstandstandorganisatie. 

17/12/2019

Deze infonota geeft een terugkoppeling aan alle organisaties en het IROJ over de verschillende oproepen in het kader van het uitbreidingsbeleid RTH 2019 en de (her-)verdeling van de middelen RTH-kortverblijf.