Documenten

9 documenten gevonden

Deze brochure beschrijft de mogelijkheden die het VAPH biedt op vlak van opvang en begeleiding.

In deze brochure leest u waarmee een dienst ondersteuningsplan u kan helpen.

In deze brochure staat uitgelegd hoe u een aanvraag voor ondersteuning kunt indienen bij het VAPH. Er wordt ook uitgelegd hoe u in dringende gevallen ondersteuning kunt krijgen en wat u moet doen als u niet akkoord bent met de beslissing van het VAPH.

In deze brochure leest u wat het VAPH precies verstaat onder hulpmiddelen en aanpassingen. U vindt er informatie over hoe u een tegemoetkoming aan het VAPH kunt aanvragen en wie u daarbij kan helpen.

In deze folder leest u wat rechtstreeks toegankelijke hulp is en hoe u er gebruik van kunt maken.

Zorgzwaarte' is een term voor de hoeveelheid ondersteuning of hulp die u als persoon met een handicap nodig hebt in uw dagelijks leven. Die zorgzwaarte wordt gemeten met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). In deze brochure leest u daar alles over.

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget, welke zorg en ondersteuning ermee ingekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.

Het VAPH vergunt en financiert bijstandsorganisaties om toegankelijke en kwaliteitsvolle bijstand te bieden. In deze folder leest u wat een bijstandsorganisatie voor u kan doen en welke bijstandsorganisaties er zijn.

Een handicap kan het gevolg zijn van een ongeval, beroepsziekte of een medische fout. Deze brochure is een toelichting bij de rol van het VAPH in dergelijke situatie.