Documenten

389 documenten gevonden
Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 23-01-2018.

Met dit formulier brengen PAB-budgethouders het VAPH op de hoogte van een eventuele combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget met andere zorgvormen.

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een overzicht van de kosten die u in het kader van het persoonsvolgend budget gemaakt hebt.

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH de gegevens van de overeenkomst die u hebt afgesloten voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash.

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting op 19 december 2017.

Met dit formulier kunt u bij het VAPH een aanvraag indienen om gebruik te maken van continue en permanente ondersteuning (7 dagen/7 nachten ) en uw persoonsvolgend budget daartoe aan te passen.

In de brochure ‘Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder’ vindt u gedetailleerde informatie over zowel uw rechten als uw plichten als u gebruik maakt van ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra, diensten rechtstreeks toegankelijke hulp en diensten ondersteuningsplan.

Studie met betrekking tot het onderzoek naar de werking, effecten en nood aan Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).  In het onderzoek wordt Quality of Life (QoL)  gebruikt als richtinggevend kader.