Documenten

426 documenten gevonden

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 23/10/2018.

De centrale doelstelling van dit onderzoek is een monitoring en eerste evaluatie van de gefaseerde invoering van het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap. De focus ligt op (1) het profiel van de rechthebbenden, (2) de inzet en combinatie met ondersteuning en tegemoetkomingen en (3) de effecten van het basisondersteuningsbudget.

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH de gegevens van de overeenkomst die u hebt afgesloten voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash.

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 over de zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsnood

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 25-09-2018.

Het agentschap gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing bepaalt het agentschap welke budgetcategorie aan u toegewezen wordt voor een periode van 22 weken.

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH de gegevens om ondersteuning via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie aan te vragen.

Opgelet: Om uw aanvraag als geldig te beschouwen, kunt u dit document pas indienen vanaf 15 oktober 2018.

Met dit formulier verklaart een erkend revalidatiearts, verbonden aan een revalidatieziekenhuis of een afdeling voor neurologische of locomotorische revalidatie van een ziekenhuis, dat een persoon in aanmerking komt voor de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie.

Opgelet: Om uw aanvraag als geldig te beschouwen, kunt u dit document pas indienen vanaf 15 oktober 2018.

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.