Algemene aanwijzingen

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag voor ondersteuning in. Voor de volgende soorten ondersteuning kunt u op het VAPH een beroep doen:

Uitgebreide informatie over alle mogelijke ondersteuning die het VAPH erkent, vindt u op www.vaph.be.

Wie vult dit formulier in?

Dit formulier wordt ingevuld door de persoon die ondersteuning nodig heeft (de persoon met een handicap). Als deze persoon minderjarig, verlengd minderjarig of onbekwaam verklaard is, wordt dit formulier ingevuld door zijn wettelijk vertegenwoordiger (bv. één van de ouders).

Wie moet dit formulier ondertekenen?

Eén van de volgende personen moet dit formulier ondertekenen: