Extra maatregelen om de zorg en ondersteuning tijdens de coronaperiode verder te kunnen zetten

Extra financiële middelen voor VAPH-diensten en -voorzieningen

Diensten en voorzieningen leveren vandaag bijzondere inspanningen om in deze crisisperiode kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te blijven bieden. Voorzieningen die geconfronteerd worden met een uitbraak en voorzieningen voor wie het naleven van de strikte veiligheidsvoorschriften en hygiënische maatregelen niet vanzelfsprekend is, zullen noodgedwongen extra kosten maken om voldoende personeel te kunnen inzetten.

De Vlaamse Regering voorziet daarom extra subsidies van 1 % tot uitzonderlijk (bij een zware uitbraak) maximaal 2 % op de jaarsubsidies voor de jaren 2020 en 2021 om de extra kosten te compenseren.

Voorzieningen hebben ook recht op een compensatie van 15 euro per nacht voor elke nacht waarin de gebruiker wegens de corona-maatregelen en in tegenstelling tot wat bepaald is in de individuele dienstverleningsovereenkomst, niet verblijft in de voorziening en daarvoor dus geen woonkosten betaalt.

Documenten

Mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders en PAB- en PVB-budgethouders - 30 april