Ben ik verplicht om weer te starten met ambulante, mobiele of dagondersteuning?

Neen. Als u wilt starten, ga dan zeker in overleg met uw vergunde zorgaanbieder: zij kunnen aangeven welke mogelijkheden er zijn om weer op te starten, en de maatregelen die ze nemen om  uw gezondheid en veiligheid te garanderen. Het is evenwel belangrijk dat zowel u als de betrokken voorziening goed voorbereid zijn: dan pas kan de ondersteuning, als u dat wilt, op een veilige manier van start gaan. 

Het doel is echter dat uw individuele dienstverleningsovereenkomst, eventueel stapsgewijs, opnieuw maximaal ingevuld wordt zoals voor COVID-19.

De Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 besliste, naast meer algemene maatregelen, om sterk in te zetten op lokale acties door gemeenten en regio's waar zich een verhoogde concentratie van besmettingen voordoet. Er kunnen lokaal striktere maatregelen genomen worden door zowel de zorgaanbieder als de lokale overheid.

gepubliceerd op 10.08.2020