De levenskosten worden jaar na jaar hoger, wordt mijn persoonlijk budget jaarlijks geïndexeerd?

Er kan een indexatie van het persoonsvolgend budgetopent dialoogvenster komen wanneer de omslagsleutel om zorggebonden personeelspunten om te zetten in een bedrag in euro geëvalueerd en geactualiseerd wordt. Er wordt daarbij onder andere rekening gehouden met schommelingen van de loonindex en de verplichtingen die voortvloeien uit nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten.