Er zijn begeleidende maatregelen genomen om de financiële impact van corona voor budgethouders te beperken. Gelden die maatregelen ook voor kinderen die gebruik maken van ondersteuning door een MFC?

De begeleidende maatregelen om de financiële impact van corona te beperken zijn er enkel voor budgethouders. Dat zijn personen met een handicap die beschikken over een persoonsvolgend budget of over een persoonlijke-assistentiebudget. Budgethouders kunnen aanspraak maken op een overschrijding van hun budget voor het jaar 2020 met maximaal 8,5 % als zij tijdens de periode COVID-19 overeenkomsten sluiten om de zorg en ondersteuning thuis te organiseren en hun beschikbare persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget ontoereikend is om de kosten van die overeenkomsten te vergoeden. Meer over de compenserende maatregelen voor budgethouders leest u verderop. 

Voor minderjarige personen met een handicap die gebruik maken van een multifunctioneel centrum (MFC) financiert het VAPH nog steeds rechtstreeks de zorg en ondersteuning. 

In ruil voor die financiering:

  • zet het multifunctioneel centrum het personeel in voor de zorg en ondersteuning van die kinderen die er nu 7/7 verblijven;
  • biedt het multifunctioneel centrum aan wie naar huis is gegaan ambulante en/of mobiele begeleiding. In het kader van de beschermingsmaatregelen naar aanleiding van corona kan dit ook telefonisch, via sociale media en andere methoden.

Vanaf 18 mei kunnen de multifunctionele centra (MFC) naast hun ambulante en mobiele begeleidingen, ook de collectieve zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een handicap geleidelijk aan opnieuw verruimen. Het VAPH biedt de MFC's een kader aan voor de doorstart en vraagt de organisaties om binnen dat kader een geleidelijke en veilige versoepeling van dagopvang en verblijf voor minderjarigen met een handicap voor te bereiden. Lees meer in de mededeling aan gebruikers van de multifunctionele centra van 11 mei 2020.

Toelichting

  • Voor kinderen en jongeren die enkel gebruik maakten van ondersteuning door een multifunctioneel centrum (en dus niet over een persoonlijke-assistentiebudget beschikken) en nu thuis opgevangen worden, is er geen compensatie voorzien. Van het multifunctioneel centrum wordt verwacht dat het de minderjarige en zijn gezin zo goed als mogelijk helpt bij de ondersteuning thuis. Bijvoorbeeld door frequente telefonische contacten of online gesprekken.  
  • Multifunctionele centra kunnen een wettelijke bijdrage vragen voor begeleiding, bovenop de zorgkosten die door het VAPH worden vergoed. Voor verblijf en dagopvang moeten ze die bijdrage aanrekenen. Tijdens de COVID-19-periode wordt die  bijdrage alleen aangerekend op basis van het reële verblijf of de reële dagopvang (als ouders in cruciale sectoren werken) in het multifunctioneel centrum en voor de reële begeleidingen die door het multifunctioneel centrum eventueel aan huis of op afstand worden geboden. Bij tijdelijke terugkeer naar huis hoeft de wettelijke bijdrage niet meer betaald te worden. Het MFC kan het deel van het Groeipakket dat het ontvangen heeft, aan de ouders overmaken.
  • Voor kinderen en jongeren die een persoonlijke-assistentiebudget combineren met dagopvang door een multifunctioneel centrum kunnen de overeenkomsten voor de ondersteuning die thuis wordt geboden vergoed worden met het persoonlijke-assistentiebudget. Als het persoonlijke-assistentiebudget  niet volstaat, dan kan het jaarbudget tot 8,5% overschreden worden. Lees hier wat u kunt doen als u de combinatie dagopvang en PAB zou willen wijzigen tijdens de corona-periode.  Meer over de compenserende maatregelen voor budgethouders leest u verderop. 
  • Wie de zorgkosten van kortdurend verblijf in een multifunctioneel centrum betaalt met zijn persoonlijke-assistentiebudget, zal met het multifunctioneel centrum de overeenkomst moeten herbekijken om eventueel te kunnen beschikken over het volledige persoonlijke-assistentiebudget. Daarvoor moet door zowel u als budgethouder als door het MFC het combinatieformulier ingevuld worden. Belangrijk is dat u als reden ‘corona’ noteert op het combinatieformulier. Het werkkapitaal zal niet verhoogd worden, omdat het gaat over een tijdelijke wijziging van uw combinatie. Wanneer het MFC opnieuw voor verblijf geopend is, en u het kortdurend verblijf met het persoonlijke-assistentiebudget wilt inkopen, moet u opnieuw het combinatieformulier invullen en aan het VAPH bezorgen.

Meer weten over de compenserende maatregelen?

Besluit van de Vlaamse Regering over de financiële gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 voor voorzieningen voor personen met een handicap en voor personen met een handicap die ondersteuning hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

De maatregelen die de overheid neemt ter bestrijding van COVID-19, hebben een belangrijke impact op de manier waarop de zorg, ondersteuning en assistentie van personen met een handicap wordt georganiseerd. Zo kunnen sommige personen met een handicap niet meer naar een dagcentrum of verblijven ze permanent thuis, terwijl zij in normale omstandigheden in de week bijvoorbeeld in een voorziening verblijven. Personen die werken met eigen (persoonlijke) assistenten of (individuele) begeleiders, kunnen geconfronteerd worden met uitval van hun assistent of begeleider en kunnen dan op zoek moeten naar vervanging.

De Vlaamse Regering heeft een aantal begeleidende maatregelen om de financiële impact voor budgethouders te beperken definitief goedgekeurd op 30 april 2020.

Lees meer in de mededeling voor budgethouders van 5 mei 2020

gepubliceerd op 13.05.2020