Heeft wie is overgestapt naar het systeem van woon- en leefkosten nog recht op een gewaarborgd inkomen en een socioculturele toelage?

Nee. Zodra iemand in het systeem van woon- en leefkosten zit, kan die persoon geen aanspraak meer maken op het systeem van het gewaarborgd inkomen of een socioculturele toelage krijgen. Beide maakten immers onderdeel uit van het bijdragesysteem dat vanaf 1 januari 2021 niet meer bestaat.