Is het mogelijk om pas na 1 januari 2021 over te stappen naar woon- en leefkosten?

Er is geen uitstel mogelijk voor de overstap naar woon- en leefkosten. Op 1 januari 2021 houdt het oude bijdragesysteem op te bestaan en uiterlijk op 1 januari 2021 wordt de bijdrage vervangen door woon- en leefkosten.

Dat betekent concreet dat aan iedereen voor wie het systeem van woon- en leefkosten van toepassing is, geen bijdrage meer kan gevraagd worden. De zorgaanbieder kan dan enkel woon- en leefkosten aanrekenen.