Hoe moeten we in de residentiële leefgroep omgaan met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad over het maximale aantal personen in een contactbubbel?

In haar beslissingen stelt de Nationale Veiligheidsraad dat iedereen maximaal 5 personen mag tellen binnen zijn persoonlijke contactbubbel. We beschouwen de leefgroep niet als deel uitmakend van die 5 personen.

Zo vermijden we dat iedere overstap van het multifunctionele centrum naar huis en omgekeerd, en de mogelijkheden tot bezoek, volledig zouden wegvallen.

Gepubliceerd op 10.08.2020