Hoe registreer ik overeenkomsten die ik sluit en kosten die ik maak in het kader van COVID-19, als ik al in cash besteed?

  nieuwe overeenkomst opmaken met zorgaanbieder bestaande overenkomst uitbreiden met addendum overeenkomst registreren bij het VAPH via mijnvaph.be of registratieformulier overeenkomst of addendum bezorgen aan het VAPH
nieuwe overeenkomst gesloten ja   ja ja, voor PAB
extra ondersteuning, bv. assistent komt meer uren   ja ja ja, voor PAB
extra ondersteuning door zorgaanbieder waar ik momenteel een jaarovereenkomst mee heb     ja  
  • Als een persoonlijke assistent of individuele begeleider extra uren gaat presteren, dan kan er gewerkt worden met een bijlage of addendum bij de bestaande overeenkomst.

  • Voor PAB en PVB: Er moet een nieuwe cashovereenkomst via mijnvaph.be of het formulier geregistreerd worden. In de taakomschrijving moet er staan dat het om extra uren gaat in het kader van COVID-19. 

  • Extra overeenkomsten (dus nieuwe overeenkomsten): daarvoor moet zowel voor PAB als PVB een nieuwe overeenkomst opgemaakt worden . Nieuwe overeenkomsten die u sloot in het kader van COVID-19 kunt u registreren bij het VAPH via mijnvaph.be, via het formulier Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget of via het formulier Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash. Voor de kosten van de extra gepresteerde uren van een assistent of individuele begeleider moeten meerkosten op de extra overeenkomst geregistreerd worden.

  • COVID-19-overeenkomsten voor extra ondersteuning in de thuissituatie worden aanvaard voor zover ze binnen de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 vallen. Kosten die worden gemaakt op basis van die overeenkomsten kunnen, met vermelding van ‘COVID-19’, zoals altijd worden ingediend tot 1 april 2022 (voor budgetjaar 2021). 

  • Vanaf 1 januari 2021 kunt u bij de registratie van kosten het type ‘COVID-19’ selecteren via mijnvaph.be. Als u de kosten indient via een papieren kostenstaat, dan vragen wij u om duidelijk te vermelden dat het over COVID-19 kosten gaat en ‘ COVID-19’ als referentie van de kostenstaat te noteren.

Hoe bepaalt u de meerkosten? U vergelijkt het bedrag van de huidige factuur met het bedrag van de factuur voor de COVID-19-periode. Het verschil tussen de beide bedragen zijn de meerkosten. 

Bijvoorbeeld: De assistent heeft een maandloon van 1500 euro, presteert nu extra uren, daardoor heeft hij een maandloon van 2000 euro. De meerkosten van 500 euro worden geregistreerd op de nieuwe overeenkomst. Ook de bijkomende kosten van het sociaal secretariaat moeten op die nieuwe overeenkomst geregistreerd worden met vermelding COVID-19.

Gepubliceerd op 30 april 2021