Hoe registreer ik overeenkomsten en kosten van organisaties waar ik een jaarovereenkomst mee heb? Door de COVID-19-periode wordt er meer gepresteerd en krijg ik een hogere factuur.

Voor jaarovereenkomsten (vrijwilligers, interim, deeleconomie) vragen we niet dat de budgethouder een nieuwe overeenkomst sluit met de organisatie. De jaarovereenkomst kan gewoon verder blijven lopen. 

We vragen wel dat er een nieuwe overeenkomst geregistreerd wordt bij het VAPH als er meer uren gepresteerd worden in het kader van COVID-19. Wat de kosten betreft moet de budgethouder voor de extra uren alleen de meerkosten registeren op de nieuwe overeenkomst. 

COVID-19-overeenkomsten voor extra ondersteuning in de thuissituatie worden aanvaard voor zover ze binnen de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 vallen. Kosten die worden gemaakt op basis van die overeenkomsten kunnen, met vermelding van ‘COVID-19’, zoals altijd worden ingediend tot 1 april 2022 (voor budgetjaar 2021).

Hoe bepaalt u de meerkosten? U vergelijkt het bedrag van de huidige factuur met het bedrag van de factuur voor de COVID-19-periode. Het verschil tussen de beide bedragen zijn de meerkosten. 

Bijvoorbeeld: De factuur van de vrijwilligersorganisatie is normaal 400 euro. Nu is er in de maand april een extra vrijwilliger ingeschakeld en daardoor is de factuur voor de maand april 800 euro. De meerkosten van 400 euro worden geregistreerd op de nieuwe overeenkomst met vermelding COVID-19.

Gepubliceerd op 30 april 2021