Hoe wordt overmacht toegepast in deze situatie?

De periode van de civiele noodsituatie werd niet verlengd. Dat betekent dat vanaf 18 juli 2020 geen automatische verlenging meer toegepast wordt van 120 dagen voor de vervollediging van het dossier. 

Concreet gaat het om de volgende termijnen: 

  • termijnen correctie OP PVB (onvolledig/onvoldoende) bij vragen PVB  
  • termijn indienen modules MDV bij vragen PVB, hulpmiddelen en vervoers- en verblijfskosten in het gewone onderwijs
  • termijnen vervolledigen aanvragen hulpmiddelen, tolken Vlaamse gebarentaal en vervoers- en verblijfskosten in het gewone onderwijs (correct gehandtekend aanvraagformulier, attesten school ...)
  • termijnen indienen van facturen en betaalbewijzen

gepubliceerd op 27.07.2020