Hoeveel tijd heb ik om mijn facturen voor de aankoop van hulpmiddelen aan het VAPH te bezorgen?

U hebt wettelijk één jaar (te rekenen vanaf de factuurdatum) om de factuur op te sturen naar het VAPH. Als op de datum van de factuur de beslissing nog niet is betekend, moet de factuur bezorgd worden binnen één jaar vanaf de beslissingsdatum.

Meer informatie over hulpmiddelen en aanpassingen vindt u op de pagina Hulpmiddelen en aanpassingen.