Ik ben als budgethouder momenteel zelf ziek en wil dat mijn assistent of begeleider blijft werken, kan dit?

Weet duidelijk dat u best een coronabesmetting uitsluit en dat u moet voorzien in de nodige bescherming (bv. afstand houden) van uw assistent of begeleider. U bent immers als werkgever verantwoordelijk voor het welzijn van uw assistent of begeleider tijdens zijn werkopdracht. Als er potentieel risico is tot coronabesmetting, doet u dit beter niet. Vraag raad aan uw behandelend arts.

U kunt wel in samenspraak met uw assistent of begeleider vragen om een andere invulling te geven aan assistentie (voorbereidend werk op afstand, boodschappen alleen laten doen, zich niet in dezelfde ruimte begeven …). Dat betekent dat uw assistent of begeleider gewoon verder aan de slag gaat en gewoon verloond wordt, maar dat de assistentie op een andere manier wordt ingevuld.

U kunt eventueel in samenspraak met uw assistent of begeleider, akkoord gaan dat hij niet komt werken en dat jullie dit regelen met een eventuele herschikking van betaald verlof. De assistent of begeleider moet hier uiteraard ook mee akkoord gaan, en kan hier niet toe gedwongen worden. Uw assistent of begeleider ontvangt dan verloning vanuit zijn rechten betaald verlof.

U kunt als werkgever uw assistent gewettigde afwezigheid toestaan op basis van onbetaald verlof (dit moet uiteraard ook in samenspraak). U kunt als werkgever zelfs akkoord gaan om meer dan 10 dagen gewettigde afwezigheid toe te staan, maar dat heeft potentieel een impact op berekening van vakantiegeld en eindejaarspremie.

gepubliceerd op 18.03.2020