Ik ben budgethouder: hoe bezorg ik het best mijn documenten aan het VAPH?

Met betrekking tot de besteding van persoonlijke-assistentiebudgetten en persoonsvolgende budgetten, vraagt het VAPH om zoveel mogelijk documenten (o.a. kosten, overeenkomsten) via het e-loket mijnvaph.be in te dienen. De behandeling van documenten ingediend via de post kan vertragingen oplopen. 

Alle briefwisseling vanuit het VAPH in verband met de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget is terug te vinden in mijnvaph.be.

gepubliceerd op 27.07.2020