Ik besteed mijn PVB momenteel als BNT (buiten Nederlands taalgebied).

Er zijn verschillende situaties mogelijk.

Verblijft u momenteel in de buitenlandse voorziening zoals overeengekomen in de overeenkomst die u sloot?

Dan hoeft u niets te doen, alles blijft gewoon doorlopen. 

Verblijft u momenteel voltijds (dus extra) in de buitenlandse voorziening? 

De extra geboden ondersteuning door uw buitenlandse voorziening zal niet bijkomend gefinancierd worden door het VAPH.

Verblijft u momenteel NIET in de buitenlandse voorziening en wordt u volledig of extra ondersteund in uw thuissituatie?

Ga in overleg met uw buitenlandse voorziening om na te gaan of u de niet-gepresteerde ondersteuning zoals opgenomen in de overeenkomst, in deze periode moet doorbetalen. Regelgevend gezien bent u tijdens de COVID-19-periode niet verplicht om de niet-gepresteerde ondersteuning te betalen.

Als u de niet-geleverde ondersteuning niet moet betalen en daardoor budget over hebt, dan mag u in de COVID-19-periode uw budget anders besteden. Voor de extra ondersteuning die u krijgt in uw thuissituatie, registreert u een nieuwe cashovereenkomst. U vermeldt in de taakomschrijving dat dit een overeenkomst is in het kader van COVID-19. 

Hoe registreert u die overeenkomsten?

  • Voor overeenkomsten die u sloot in het kader van het persoonsvolgend budget: U kunt uw overeenkomsten registreren via mijnvaph.be of door het formulier ‘Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash’ aan het VAPH te bezorgen via e-mail aan budgetbesteding@vaph.be of via de post.
  • Na goedkeuring van de overeenkomst kunt u kosten registreren in het kader van de overeenkomst. Wij vergoeden de extra kosten tot 25,5 % (voor het persoonsvolgend budget is dat inclusief beheerskosten) boven uw jaarbudget.
  • COVID-19-overeenkomsten voor extra ondersteuning in de thuissituatie worden aanvaard voor zover ze binnen de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2021  vallen. Kosten die worden gemaakt op basis van die overeenkomsten kunnen, met vermelding van ‘COVID-19’, zoals altijd worden ingediend tot 1 april 2022 (voor budgetjaar 2021).

Gepubliceerd op 30 april 2021