Ik besteed mijn PVB momenteel in een ouderinitiatief.

Er zijn verschillende situaties mogelijk.

Verblijft u momenteel in het ouderinitiatief zoals overeengekomen in de overeenkomst die u sloot?

Dan hoeft u niets te doen, alles blijft gewoon doorlopen. 

Verblijft u momenteel NIET in het ouderinitiatief en wordt u volledig of extra ondersteund in uw thuissituatie?

Ga in overleg met het ouderinitiatief om na te gaan of u de niet-gepresteerde ondersteuning zoals opgenomen in de overeenkomst, in deze periode moet doorbetalen. Regelgevend gezien bent u niet verplicht om de niet-gepresteerde ondersteuning te betalen.

Voor de extra ondersteuning die u krijgt in uw thuissituatie, registreert u een nieuwe cashovereenkomst. U vermeldt in de taakomschrijving dat dit een overeenkomst is in het kader van COVID-19. 

COVID-19-overeenkomsten voor extra ondersteuning in de thuissituatie worden aanvaard voor zover ze binnen de periode van 14 maart tot en met 31 december 2020 vallen. Kosten die worden gemaakt op basis van die overeenkomsten kunnen, zoals altijd, worden ingediend tot en met 1 maart 2021.

Verblijft u momenteel voltijds (dus extra) in het ouderinitiatief? 

Als u tijdens de COVID-19-periode voltijds in het ouderinitiatief verblijft, dan kan uw bestaande overeenkomst aangepast worden.

Die aanpassing kan alleen als er voor de start van de COVID-19-periode een overeenkomst met een erkend ouderinitiatief lopende was.

Hoe registreert u die overeenkomsten?

  • Voor overeenkomsten die u sloot in het kader van het persoonsvolgend budget: U kunt uw overeenkomsten registreren via mijnvaph.be of door het formulier ‘Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash’ aan het VAPH te bezorgen via e-mail aan budgetbesteding@vaph.be of via de post.
  • Na goedkeuring van de overeenkomst kunt u kosten registreren in het kader van de overeenkomst. Wij vergoeden de extra kosten tot maximaal 25,5 % (voor het persoonsvolgend budget is dat inclusief beheerskosten) boven uw jaarbudget.
  • Als er wijzigingen zijn aan bestaande overeenkomsten (bv. als het uurrooster van uw individuele begeleider of persoonlijke assistent wijzigt) door COVID-19, dan moet u voor die extra gepresteerde uren een nieuwe overeenkomst registreren of bezorgen aan het VAPH. U vermeldt in de taakomschrijving dat het een aanpassing is van de overeenkomst in het kader van COVID-19.
  • COVID-19-overeenkomsten voor extra ondersteuning in de thuissituatie worden aanvaard voor zover ze binnen de periode van 14 maart tot en met 31 december 2020 vallen. Kosten die worden gemaakt op basis van die overeenkomsten kunnen, zoals altijd, worden ingediend tot en met 1 maart 2021.