Ik heb al een goedkeuring voor een tegemoetkoming voor de aankoop van incontinentiemateriaal, maar het VAPH vroeg mij om een nieuw aanvraagformulier te bezorgen. Kan ik uitstel krijgen?

Als het VAPH u vroeg om een nieuw aanvraagformulier voor een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal te laten invullen door uw arts en te bezorgen, dan heeft u daarvoor normaal gezien tot 3 maanden na het verstrijken van de geldigheidsdatum van uw eerdere tegemoetkomingen. 

Als u het attest binnen deze termijn bezorgt en als uw tegemoetkoming verlengd wordt, dan begint uw nieuwe tegemoetkoming waar uw vorige ophoudt. 

Als de termijn waarbinnen u het nieuwe aanvraagformulier aan het VAPH moet bezorgen deels of volledig binnen de periode van de uitzonderlijke maatregelen (van 13 maart 2020 tot 17 juli 2020) valt, dan wordt die termijn automatisch verlengd met 120 dagen zodat uw forfait toch aansluitend kan blijven doorlopen. 

gepubliceerd op 15.05.2020