Ik heb een goedkeuring van het VAPH voor de aankoop van een hulpmiddel maar door de coronamaatregelen kan ik het niet aankopen. Welke gevolgen heeft dat?

Als de goedkeuring die u van het VAPH ontving geldig is tijdens de periode van de uitzonderlijke maatregelen (van 13 maart tot 17 juli 2020), dan wordt de geldigheidsduur van uw goedkeuring automatisch verlengd met 120 dagen. Dat is ook het geval als uw goedkeuring maar geldig was gedurende een deel van de periode dat de uitzonderlijke maatregelen van toepassing waren.   

Als het VAPH een tegemoetkoming toekent voor de aankoop van een hulpmiddel, dan is die standaard twee jaar geldig. Goedkeuringen voor tegemoetkomingen binnen het domein wonen in de refertelijst zijn standaard vier jaar geldig.