Ik heb een hulpmiddel aangekocht maar ik kan de factuur of het bewijs van betaling nu niet aan het VAPH bezorgen. Kan ik uitstel krijgen?

Als u een hulpmiddel aankoopt waarvoor het VAPH u een tegemoetkoming toegekend heeft, dan heeft u normaal tot 1 jaar de tijd om uw factuur en een bewijs van betaling aan het VAPH te bezorgen. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Terugbetaling van het webluik Hulpmiddelen en aanpassingen.

Als de termijn deels binnen de periode van de uitzonderlijke maatregelen (van 13 maart 2020 tot 17 juli 2020) valt, dan wordt die termijn automatisch verlengd met 120 dagen. Zo heeft u voldoende tijd om deze documenten toch aan het VAPH te bezorgen zonder uw recht op uitbetaling te verliezen. 

U kunt uw factuur en het bijhorend bewijs van betaling ook eenvoudig en snel via het e-loket mijnvaph.be indienen.

gepubliceerd op 09.06.2020