Ik heb een hulpmiddel aangekocht maar ik kan de factuur of het bewijs van betaling nu niet aan het VAPH bezorgen. Kan ik uitstel krijgen?

Als u een hulpmiddel aankoopt waarvoor het VAPH u een tegemoetkoming toegekend heeft, dan heeft u normaal tot 1 jaar de tijd om uw factuur en een bewijs van betaling aan het VAPH te bezorgen. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Terugbetaling van het webluik Hulpmiddelen en aanpassingen.

Als die termijn deels samenvalt met de huidige verstrengde maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19 en u daardoor niet in staat bent om uw factuur en betaalbewijs te bezorgen, dan kunt u daarvoor overmacht aanvragen bij het VAPH

U kunt deze overmacht met als reden COVID-19 indienen via een schriftelijk aanvraag tot overmacht in de vorm die u verkiest (bv. via e-mail, per brief, door een pdf op te laden in mijnvaph.be). De belangrijkste aandachtspunten zijn:  

  • Vermeld in de aanvraag tot overmacht steeds duidelijk en volledig voor wie de overmacht gevraagd wordt. 
  • Motiveer goed waarom de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 er in uw concrete situatie voor gezorgd hebben dat de verplichtingen (bv. een factuur voor een specifiek hulpmiddel indienen) niet konden nagekomen worden binnen de geldende termijn. 

U kunt uw factuur en het bijhorend bewijs van betaling ook eenvoudig en snel via het e-loket mijnvaph.be indienen.

gepubliceerd op 06.01.2021