Ik ontving een uitnodigingsbrief voor een commissie, wat nu?

Als u uitgenodigd wordt door de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC) of de heroverwegingscommissie (HOC) en gehoord wilt worden, kan dat enkel telefonisch en moet u dat vooraf aangeven. Dat kan door contact op te nemen via het telefoonnummer of via het mailadres vermeld in uw uitnodigingsbrief. Dove of ernstig slechthorende personen kunnen hiervoor gebruik maken van de afstandstolkendienst.  Meer info over deze dienst en hoe een tolk te reserveren vindt u op www.afstandstolk.be.

gepubliceerd op 06.01.2021