Ik verbleef ook voor de huidige coronamaatregelen thuis. Kan ik starten met verblijf in een multifunctioneel centrum?

Ja. Opnames kunnen plaatsvinden voor zover er binnen het multifunctioneel centrum geen personen verblijven met (een vermoeden van) COVID-19.

Als bij uzelf (een vermoeden van) COVID-19 aanwezig is, moet de opname uitgesteld worden.

Opnames ten gevolge van gerechtelijke beslissingen en opnames van kinderen en jongeren in bijzonder onveilige situaties kunnen ongeacht of er een (vermoeden van) besmetting is in het multifunctioneel centrum of bij uzelf, plaatsvinden. 

Voor de opname wordt u mogelijk gevraagd om een test te laten uitvoeren. Het hangt van de richtlijnen van Sciensano en de federale overheid af of die ten laste wordt genomen door het RIZIV. Als bij een positieve test de opname niet uitgesteld kan worden omwille van een gerechtelijke beslissing of omwille van uw integriteit, is een opname mogelijk mits u minstens 14 dagen in druppel-contactisolatie verblijft. 

De Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 besliste, naast meer algemene maatregelen, om sterk in te zetten op lokale acties door gemeenten en regio's waar zich een verhoogde concentratie van besmettingen voordoet. Er kunnen lokaal striktere maatregelen genomen worden door zowel de zorgaanbieder als de lokale overheid.

Gepubliceerd op 10.08.2020