Kan alle ondersteuning bij de multifunctionele centra weer opstarten?

Ja. Alle activiteiten kunnen weer opgestart worden, op voorwaarde dat er aandacht is voor de nodige veiligheid.

Het is mogelijk dat het multifunctioneel centrum, om een veilige opstart te garanderen, ervoor kiest om eerst deeltijds weer op te starten. 

Het is belangrijk om daarover duidelijke afspraken te maken met het multifunctioneel centrum. 

Voor u als gebruiker wil dat zeggen dat het mogelijk is dat de begeleidingsovereenkomst die u hebt met de zorgaanbieder, ook na 1 juli nog steeds een andere invulling krijgt. Het doel is echter dat uw begeleidingsovereenkomst, eventueel stapsgewijs, opnieuw maximaal ingevuld wordt zoals voor COVID-19.

De Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 besliste, naast meer algemene maatregelen, om sterk in te zetten op lokale acties door gemeenten en regio's waar zich een verhoogde concentratie van besmettingen voordoet. Er kunnen lokaal striktere maatregelen genomen worden door zowel de zorgaanbieder als de lokale overheid.

Gepubliceerd op 10.08.2020