Kan de opvang in het ouderinitiatief worden verdergezet?

Opvang in ouderinitiatieven kan opnieuw aangeboden worden. Dit geldt voor alle cliënten, ongeacht of zij uit een thuiscontext of uit een residentiële context komen. Het blijft aanbevolen om hierover duidelijke afspraken te maken met de residentiële voorziening. 

Cliënten die ‘s avonds terug naar huis keren en cliënten die residentieel worden opgevangen, hoeven niet meer strikt gescheiden te worden. De ondersteuning kan weer voor gemengde groepen georganiseerd worden.

gepubliceerd op 16.06.2020