Kan een vergunde zorgaanbieder op 1 januari 2021 overstappen naar woon- en leefkosten als dit niet of onvoldoende werd besproken met het collectief overlegorgaan of wanneer er geen positief advies is van het collectief overlegorgaan?

Er kan in elk geval geen bijdrage meer worden aangerekend vanaf 1 januari 2021. Het is niet uit te sluiten dat sommige vergunde zorgaanbieders er door specifieke omstandigheden niet in slagen om op een kwalitatieve wijze het collectief overlegorgaan te informeren en met hen de invoering van woon- en leefkosten te bespreken. Het kan dan uitzonderlijk volstaan om het collectief overlegorgaan en de gebruikers enkel te informeren over de kosten die worden aangerekend en de prijs ervan. 

De zorgaanbieder moet echter kunnen aantonen hoe hij het collectief overlegorgaan én de individuele gebruikers heeft geïnformeerd en welke afspraken er zijn gemaakt. Ook moet de zorgaanbieder kunnen aantonen welke stappen er al werden gezet en nog zullen worden gezet om de overstap naar woon- en leefkosten alsnog op een kwaliteitsvolle en gedragen wijze te realiseren. Hierbij moet het collectief overlegorgaan volwaardig geïnformeerd en betrokken worden.