Kan het multifunctioneel centrum de training- en behandelprogramma’s al opnieuw aanbieden als de dagopvang nog niet volledig opstart?

De multifunctionele centra kunnen verkennen of het trainings- en behandelprogramma dat bij een aantal kinderen en jongeren met een handicap deel uitmaakt van de schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang, kan opstarten.

Dat kan in de gebouwen van de dagopvang en in deze uitzonderlijke omstandigheden in de thuissituatie voor cliënten die zich nu niet naar het multifunctioneel centrum kunnen verplaatsen.

gepubliceerd op 05.06.2020