Kan ik als multidisciplinair team voor mijn cliënt documenten zoals aanvraagdocumenten, facturen en betaalbewijzen indienen bij het VAPH?

Het is nog steeds mogelijk om documenten via de post in te dienen bij het VAPH. Als de persoon met een handicap echter niet in de mogelijkheid is om de documenten via de post te bezorgen, kan hij die documenten ook elektronisch indienen via het e-loket mijnvaph.beopent dialoogvenster .

Meer informatie vindt u steeds in de recentste infonota met richtlijnen aan de MDT’s. De richtlijnen rond het bezorgen van documenten aan het VAPH vindt u per documenttype in de tabel Documenten bezorgen aan het VAPH.

Vanaf 17 juli 2020 moet er voor de opmaak van het multidisciplinair verslag terug voldaan zijn aan de richtlijn dat minimaal één lid van het MDT de persoon fysiek moet gezien hebben voor de opmaak van het verslag. Dat betekent concreet dat modules A en/of C eventueel digitaal (videocall of telefonisch) tot stand mogen komen als zij samen worden ingediend met een andere module waarvoor er wel een huisbezoek of persoonlijk contact heeft plaatsgevonden. Voor een module B moet het MDT de persoon (en de informanten) altijd live gezien hebben. Module D wordt ook aanvaard op basis van een contactname met de cliënt via telefoon, chat, sociale media, videoconferentie … als het MDT voldoende gegevens heeft om te weten dat het gevraagde hulpmiddel de goedkoopst-adequate en noodzakelijke oplossing is en dat het ook effectief kan geplaatst/gebruikt worden in die situatie. Voor het overgrote deel van de woningaanpassingen zal een huisbezoek wel noodzakelijk blijken (maatname, mogelijke alternatieve strategieën, andere oplossingen …).

gepubliceerd op 27.07.2020