Kan ik als multidisciplinair team voor mijn cliënt documenten zoals aanvraagdocumenten, facturen en betaalbewijzen indienen bij het VAPH?

Het is nog steeds mogelijk om documenten via de post in te dienen bij het VAPH. Als de persoon met een handicap echter niet in de mogelijkheid is om de documenten via de post te bezorgen, kan hij die documenten ook elektronisch indienen via het e-loket mijnvaph.be. 

Uitzonderlijk wordt nu een ‘Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen ’ via Helios aanvaard. 

Meer informatie vindt u steeds in de recentste infonota met richtlijnen aan de MDT’s. De richtlijnen rond het bezorgen van documenten aan het VAPH vindt u per documenttype in de tabel Documenten bezorgen aan het VAPH - werking tijdens de coronacrisisopent dialoogvenster. In het overzicht wordt duidelijk aangegeven welk document de persoon met een handicap of het MDT met of zonder handtekening kan bezorgen. 

gepubliceerd op 08.04.2020