Kan ik als multidisciplinair team voor mijn cliënt documenten zoals aanvraagdocumenten, facturen en betaalbewijzen indienen bij het VAPH?

Het is nog steeds mogelijk om documenten via de post in te dienen bij het VAPH. Als de persoon met een handicap echter niet in de mogelijkheid is om de documenten via de post te bezorgen, kan hij die documenten ook elektronisch indienen via het e-loket mijnvaph.be.

Meer informatie vindt u steeds in de recentste infonotaopent dialoogvenster met richtlijnen aan de MDT’s. De richtlijnen rond het bezorgen van documenten aan het VAPH vindt u per documenttype in de tabel Documenten bezorgen aan het VAPHopent dialoogvenster.

gepubliceerd op 06.01.2021