Kan ik een vrijwilliger vergoeden met mijn budget?

U kunt vrijwilligers vergoeden met uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB)opent dialoogvenster of met uw persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster. Daarvoor sluit u een overeenkomst met een erkende vrijwilligersorganisatie. De kosten voor begeleiding (oppas van een vrijwilliger, vervoer) kunnen altijd geregistreerd worden onder een overeenkomst. De kosten die niet-zorggebonden zijn, zoals hotelkosten, inkomtickets, reiskosten en horecatickets, kunnen enkel betaald worden via de indirecte kosten (PAB) of het vrij besteedbaar deel (PVB).

U kiest zelf of u de vrijwilliger een forfaitaire vergoeding geeft, of een reële vergoeding.

  • Krijgt de vrijwilliger een forfaitaire vergoeding?
    • Dan kunt u de volledige kosten van de forfaitaire vergoeding indienen.
  • Krijgt de vrijwilliger een reële vergoeding?
    • De vrijwilligersorganisatie splitst de factuur/kostennota op in kosten voor begeleiding en vervoer en andere reële kosten.
    • Enkel het deel vervoer kan ingebracht worden als kosten voor het PAB/PVB.