Kan ik mijn documenten zoals aanvraagdocumenten, facturen en betaalbewijzen nog via de post indienen bij het VAPH?

Documenten mogen nog steeds zowel elektronisch als via de post ingediend worden bij het VAPH. De documenten die via het e-loket mijnvaph.be ingediend worden, moeten geen handtekening bevatten van de cliënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger.  Dat geldt zowel voor algemene documenten (bv. verzoek tot heroverweging) als aanvraagdocumenten (bv. aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen, gemotiveerde aanvraag, aanvraagprocedure NAH).  Er moet in dat geval geen ondertekend exemplaar met de post worden verstuurd.

Opgelet: Deze regeling is niet van toepassing voor documenten waar er nog andere actoren het document moeten ondertekenen zoals bv. de aanvraag directe financiering geïnterneerden, het medisch attest voor de aanvraag van een persoonsvolgend budget via de spoedprocedure, de aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal … Die documenten moeten gehandtekend en via de post worden bezorgd.

Het document op deze pagina biedt een overzicht van welke documenten op welke manier bezorgd kunnen worden aan het VAPH.

gepubliceerd op 06.01.2021