Kan mijn voorziening vakantiewerking organiseren?

Bij alle erkende en vergunde zorgaanbieders wordt de vakantiewerking, zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen, maximaal zoals in andere jaren weer opgenomen, zij het met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen. 

gepubliceerd op 26.06.2020