Kunnen activiteiten buiten de voorziening doorgaan?

Activiteiten buiten de voorziening worden toegestaan voor zover deze zijn toegestaan door de Nationale Veiligheidsraad (bv. wandelen, winkelbezoek, bezoek dierentuin …). De regels van social distance en algemene hygiëne moeten hierbij nageleefd worden. Ook tijdens deze activiteiten dienen de contactbubbels zoveel als mogelijk gerespecteerd te worden. 

gepubliceerd op 05.06.2020