Kunnen activiteiten buiten het multifunctioneel centrum doorgaan?

Activiteiten buiten het multifunctioneel centrum worden toegestaan voor zover deze zijn toegestaan door de Nationale Veiligheidsraad (bv. wandelen, winkelbezoek, bezoek dierentuin …). De regels van social distance en algemene hygiëne moeten hierbij nageleefd  worden. Ook tijdens deze activiteiten moeten de contactbubbels zoveel als mogelijk gerespecteerd worden.

gepubliceerd op 05.06.2020