Kunnen door het VAPH erkende adviseurs nog documenten indienen per post?

We willen er de nadruk op leggen dat u Helios of mijnvaph.be gebruikt voor alle documenten die volgens de richtlijnen van het VAPH elektronisch kunnen bezorgd worden. 

Alle briefwisseling vanuit het VAPH in verband met de aanvraag en behandeling van het persoonsvolgend budget, de aanvraag van een hulpmiddel of aanpassing, incontinentieforfait, doventolk, vervoers- en verblijfkosten in het gewoon onderwijs en de betaling van facturen is terug te vinden in mijnvaph.be. Geef dat ook door aan uw cliënten. 

De papieren post wordt uiteraard wel nog opgevolgd binnen elk provinciaal kantoor. 

gepubliceerd op 06.01.2021