Kunnen wij personeelsleden die terugkeren van een buitenlandse vakantie vragen om zich te laten testen en kan daarvoor testmateriaal verkregen worden?

Medewerkers opleggen om zich te laten testen alvorens hen opnieuw te laten werken kan volgens de regelgeving op arbeid niet. De externe preventiediensten staan daar ook niet achter. In het geval een werknemer zich laat testen, moet hij nooit het resultaat aan zijn werkgever bekend maken. 

Wel is het zo dat als mensen terugkeren uit lockdownregio's, ze beschouwd kunnen worden als hoogrisicocontact. Daarover is politiek overleg. Voor die mensen kan het RIZIV de testen terugbetalen als hun huisarts een test nuttig acht. De volgende dagen zal duidelijker worden voor wie dat geldt. Wie als hoogrisicocontact wordt beschouwd, moet in thuisquarantaine gaan. Zorgmedewerkers krijgen dan best dadelijk een test bij het begin van de quarantaine en een test tussen dag 11 en 13 van de thuisafzondering, als de eerste test negatief was (zie Sciensano en infonota VAPH rond testingprocedures en contactopsporing).

Als zorgaanbieder kunt u uw personeel er wel op wijzen dat ze een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van kwetsbare personen. Zie richtlijnen VAPH:

  • Zorgverleners dragen bij hun verplaatsingen buitenshuis een stoffen mondmasker. Liefst kiezen ze vakantiebestemmingen met zo weinig mogelijk risico.
  • Zorgverleners dragen de nodige beschermingsmaterialen op de werkvloer.

Gepubliceerd op 08.07.2020