Mag de combinatie PAB - dagopvang gewijzigd worden voor de periode van het coronavirus?

Dat mag, als u daarover overeenstemming met het multifunctioneel centrum (MFC) kunt bereiken. Daarvoor moet door zowel de budgethouder, als het MFC het combinatieformulier ingevuld worden.

Bij een vraag tot stopzettting van combinatie PAB-MFC zal de stopzetting gebeuren de eerste dag van de maand die volgt op de wijziging.

Als de dagopvang opnieuw (gedeeltelijk) opstart is het belangrijk dat u telkens deze wijzigingen via  het formulier ‘Melding van de combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) met andere zorgvormen’ doorgeeft.

Belangrijk is dat u als reden ‘corona’ noteert op het combinatieformulier. Het werkkapitaal zal niet verhoogd worden, omdat het gaat over een tijdelijke wijziging van uw combinatie.

gepubliceerd op 14.05.2020