Moet de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) aangepast worden?

De individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) bevat de afspraken tussen de persoon met een handicap en de vergunde zorgaanbieder. In de IDO wordt ook vastgelegd waarvoor woon- en leefkosten worden aangerekend en hoeveel die bedragen. Op het ogenblik dat een persoon de overstap naar woon- en leefkosten maakt, moeten de afspraken met betrekking tot woon- en leefkosten opgenomen worden in zijn IDO. Die afspraken kunnen toegevoegd worden als een extra bijlage bij de IDO, die ook ondertekend moet worden door alle betrokken partijen, of er kan een nieuwe IDO opgemaakt worden.

De eerdere afspraken omtrent bijdragen worden geschrapt en vervallen op het ogenblik dat ze vervangen worden door afspraken omtrent woon- en leefkosten.