Moet ik de andere kinderen en jongeren met een handicap waarmee ik samen in de leefgroep verblijf, beschouwen als contacten voor mijn persoonlijke contactbubbel?

Neen. De Nationale Veiligheidsraad besliste dat iedereen maximaal 5 personen mag tellen binnen zijn persoonlijke contactbubbel. We beschouwen de andere personen met handicap uit de leefgroep niet als deel van die 5 personen.

Zo vermijden we dat bij iedere overstap van de voorziening naar huis en omgekeerd, en de mogelijkheden tot bezoek, volledig zouden wegvallen.

Gepubliceerd op 10.08.2020