Moet ik de andere personen met een handicap waarmee ik samen verblijf in de leefgroep, beschouwen als contacten voor mijn persoonlijke contactbubbel?

Neen. De Nationale Veiligheidsraad besliste dat iedereen maximaal 5 personen mag tellen binnen zijn persoonlijke contactbubbel. We beschouwen de andere personen met handicap uit de leefgroep niet als deel van die 5 personen.

Zo vermijden we dat iedere overstap van de voorziening naar huis en omgekeerd, en de mogelijkheden tot bezoek, volledig zouden wegvallen.

Gepubliceerd op 10.08.2020