Is quarantaine verplicht wanneer ik terugkeer naar de voorziening?

Neen, er zijn geen algemene quarantaineverplichtingen bij een terugkeer naar het multifunctioneel centrum. In bepaalde situaties kan dat wel aangeraden zijn. De arts zal samen met de directie van het multifunctioneel centrum een risicoanalyse uitvoeren wanneer u na langere periode van afwezigheid terugkeert naar het multifunctioneel centrum. Het is de arts verbonden aan het multifunctioneel centrum of de (coördinerende) huisarts die de uiteindelijke beslissing neemt.

gepubliceerd op 26.06.2020