Sinds het begin van de huidige maatregelen verblijf ik thuis, maar zou ik graag terug willen gaan verblijven in het multifunctioneel centrum. Kan dat?

Ja. Alle mogelijke combinaties van afwisselend verblijf bij het multifunctioneel centrum en thuis zijn weer mogelijk. Residentiële opvang kan dus ook in een deeltijds regime of met de mogelijkheid om bijvoorbeeld elk weekend terug naar huis te gaan.

De (eventueel gefaseerde) overstap van de huidige situatie naar deze versoepeling gebeurt in overleg tussen de gebruiker en het multifunctioneel centrum, zowel individueel als met de gebruikersraad. U contacteert het best uw multifunctioneel centrum om te bespreken op welke manier en vanaf wanneer deze stap naar versoepeling gezet wordt.

Een terugkeer naar het multifunctioneel centrum is alleen mogelijk als er geen (vermoedelijke) besmettingen zijn in de thuissituatie of in het multifunctioneel centrum. In crisissituaties wanneer de integriteit van de cliënt in het gedrang komt, is een opname wel steeds mogelijk.

De Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 besliste, naast meer algemene maatregelen, om sterk in te zetten op lokale acties door gemeenten en regio's waar zich een verhoogde concentratie van besmettingen voordoet. Er kunnen lokaal striktere maatregelen genomen worden door zowel de zorgaanbieder als de lokale overheid.

Gepubliceerd op 10.08.2020