Start alle ambulante/mobiele ondersteuning en collectieve dagondersteuning direct weer op?

Ja. Alle activiteiten kunnen weer opgestart worden, op voorwaarde dat er aandacht is voor de nodige veiligheid.

Het is mogelijk dat uw vergunde zorgaanbieder, om een veilige opstart te garanderen, ervoor kiest om eerst deeltijds terug op te starten. 

Het is belangrijk om hierover duidelijke afspraken te maken met uw vergunde zorgaanbieder. 

Voor u als gebruiker wil dat zeggen dat het mogelijk is dat de individuele dienstverleningsovereenkomst die u hebt met de zorgaanbieder ook na 1 juli nog steeds een andere invulling krijgt. Het doel is echter dat uw individuele dienstverleningsovereenkomsten, eventueel stapsgewijs, opnieuw maximaal ingevuld wordt zoals voor COVID-19.

De Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 besliste, naast meer algemene maatregelen, om sterk in te zetten op lokale acties door gemeenten en regio's waar zich een verhoogde concentratie van besmettingen voordoet. Er kunnen lokaal striktere maatregelen genomen worden door zowel de zorgaanbieder als de lokale overheid.

gepubliceerd op 10.08.2020