Start het verblijf voor alle kinderen en jongeren opnieuw op bij de multifunctionele centra?

Nee. Stapsgewijs moet de ondersteuning opnieuw ingevuld worden zoals voor COVID-19. Elke multifunctioneel centrum maakt, rekening houdend met de specificiteit van de eigen situatie en doelgroep, zelf de afweging hoe en tegen wanneer dit gerealiseerd zal worden. Uiterlijk tegen 1 juli heeft elke individuele organisatie hierin stappen gezet, met inbegrip van een duidelijk plan om volledig naar het nieuwe normaal over te gaan.

gepubliceerd op 16.06.2020